Yelpaze patik modeli yapılışı | İki şiş ile bayan patik modelleri