welkom bij de nieuwe wereld verdiepende gesprekken over een tijd in verandering mijn naam is jelle van baardewijk en vandaag mij te gast frank koerselman en meer het is hoogleraar psychiatrie en psychotherapie [Muziek] frank welkom ik heb je uitgenodigd vanwege de publicatie van het boek ontva de ring bij uitgeverij prometheus in de serie nieuw licht en zijn een klein boekje in een serie die gaat over een aantal ouderen denkers die door hedendaagse intellectuele en wetenschappers worden afgestoft en opnieuw worden beschreven en bestudeerd in een korte essays boekje en jij hebt
william en ook uitgenodigd om een van die klassieke auteurs nieuw te bespreken dat is alexander hem ietsje lief ik hoop dat ik het goed uitspreek en hij heeft een boek geschreven in 1963 hoofd een blik toen 2df aantal onze gesellschaft op weg naar de vaderloze maatschappij en ja boekjes eigenlijk commentaar en verlevendiging van dat werk en het sprak mij erg aan het is ook een controversieel boeken sprak mogen aan wilt echt tot denken aanzetten over wat vaderschap eigenlijk is en of het nu wel of niet verdwijnt nou het leek me leuk om met jou van gedachten te wisselen over ja wat is
vaderschap eigenlijk en deze tijd en hoe is dat in de loop der jaren veranderd zeker omdat dat boek heb je baseert in de secties geen waar nog voor 68 en 63 echt nog voor de secties revolutie en ons beeld van vaderschap is in die tijd nog wel veranderd nou je hebt geschreven op basis mede van jouw kennis van de psychiatrie en de psychoanalyse je hebt ook lang psych analyse en therapie gegeven aan mensen aan patiënten in welke tijd was dat doet is geweest in japan en van 1980 ongeveer ja tot tot aan mijn pensioen zomer lichtere 2012 ben ik met plezier we gaan dus de
en wat voor soort problematiek en wat jij dan ik specialiseert over mij weet je dan vaak geconfronteerd in die periode van jaren 80 tot ik neem aan 2010 of zo ja ja tot ook de india team ja nou ja waarin dit het eigenlijke problematiek die dit idee toen meest speelde was dat mensen depressief waren maar de depressie te maken had met het twijfels over wie ze zelf waren heel voor u niet die tijd of en wat ze waard waren hel voor hun betekenis en dat had dan vaak over te maken natuurlijk met hun levensgeschiedenis dus daar ging het dan meestal over dus echt echte van beetje problematiek over
ja zelfgevoel zelf waardeer nou ja omdat dat deed dan en het jargon heet dat narcistische problematiek maar dat wordt daarmee bedoeld dat je niet zeker bent van jezelf dat je niet weet wie je bent en wat je waard bent dan ook wel interessant misschien was hij me even want dan oorspronkelijk de die hele psycho-analytische theorieen behandeling was voor ooit ontworpen die geen eigenlijk helemaal niet over nee dat was eind 19e eeuw begin 20ste eeuw speelde heel handig dat ging toen over de consequenties van het onderdrukken van seksualiteit dat was het probleem destijds en begin
20e eeuws dat echt begint en dus dus ja ja dat is zo dan praat je of vorige het laatste 20 jaar van etb eerste 20 jaar ervaring van van de 20ste eeuw speelde dat erg seksuele frustratie seksuele fascinatie hebben vooral openbaarde zich dat dan bijvoorbeeld herinner dat dan heet de conversie en dat waren verscheen zoals dat ze op in zijn stem kwijt we hadden of verlamd we hadden of dat ze ging flauwvallen en dat soort dingen dat was eigenlijk wat dat dat een uiting was het idee van van van van ja van van van een seksuele de sectie liggen pressie dus je toch niet voor mekaar heb onderhouden
mini maatschappelijk wel weer aan ze werd opgelegd en bij mannen zag je het ook in en en depressies maar ook in perversies bijvoorbeeld het haar belangrijke problemen toen daarna dat perversies de versies dat zijn dan bijvoorbeeld s ze het sadisme maar eens iets aan jammer hè dat mensen opgewonden raken van ze het is werven sadistische dingen en ik denk aan de zaal heel belangrijk voor je me zei van dit soort de dit soort historische verschuiving ook jaarboek en dan maak je wel vaker die vergelijking tussen de gordiaanse tijd van de psychoanalyse en dan tijd van jezelf
dus rechts aanwas van balans in de jaren 70 toen via golf die aandacht zich helemaal hebben de seks u weet wat er geen veel minder een probleem en de dat dit niet alleen maar door dus ik zeg analyse gekomen is ook een eigen ontwikkeling geweest dus dat veld verdwenen waar de mensen toen veel meer meer kwamen waren dus identiteitsprobleem mia en ik wat ben ik waar had ik een aardig vond in het boek is dat je dus heel erg die vergelijking trekt van er wat ik zou zeggen de pro met die nu speelt en de problematiek van de neuroses en dus in je hele frustratie in freuds tijd zeg maar die victoriaanse
cultuur nog maar de jouw eigen tijd en de sixties die mysterie eigenlijk in de analyse en misschien kun je daar is op ingaan wat is die verwisseling geweest is de problematiek die toen in de psychotherapie speelde toch wel vergelijkbaar met wat we nu me worst logisch daar ook nog een weer een nieuwe verschuiving opgetreden nou en misschien keer de toch ook koppelen aan dat wil ik wel interessant vindt die vaderschap vragen hoe ze speelden dat toen mijn freud in de sectie en nu is dat het verschoven ja de speler natuurlijke grotten vergroten we hebben godver schip hele
dit moment in eigenlijk zou je kunt u zegt dat ophalen dus x die twee willen we zeggen 68 thans een soort markeerpunt we zetten de psychologische rol van de vader en een moeder als wezenlijk verschillend en de rol van een moeder last veiligheid bieden opvang en automatische herkenning je bent moeder was je de vader die was het gezag het was de hiërarchie dat was de oriëntatie naar buiten dat waren daarbij de eisen gesteld aan moeten voldoen en dat wij natuurlijk ook kinderen al op voorbereid meisjes werden naar de moederrol opgevoerd jonge jongens werden naar de
vader opgevoed en dit zijn eigen werk toch in de jaren zestig vooral deze is dat een opstand geweest van jongens tegen vaders en verzoening te gevaarlijk en men denkt wel eens dat dat een feministische beweging swiss met het was het niet zo dat zijn net wat was een beweging van vaak een zone zich tegen een vader springen verzetten en de hiërarchie naar accepteerde en dat is toch gebeurd ze de jets is ook gelukt mensen maar zeggen die strijd is gelukt de vaders zijn onttroond ik begon met mijn met alle gezaghebbers en een leraar dat is nu net aan de orde omdat de duidelijke burgemeester van
amsterdam in de problemen is hoe destijds burgemeester van hal een echte we hebben patriarchale hebben burgemeester ten val kwam omdat hij die opstand die dat toen was niet goed heeft manage je dat je je praten zo enthousiast over ik zou bijna denken dat je erbij was ik heb het 1968 heb ik ook in utrecht nog een universiteit van bal mee de bezet en ik heb zeker rocker met mijn aandeel toegeleverd hoor en verzet tegen tegen autoritaire vader figuren en alleen maar zeggen dus dat is zeker waar westen interessante dat jij nu dit boek heb geschreven over hoe dat dan
verschuift nu naar het heden toe want die opstond die lukte dus ja de opstand die lukte en vervolgens krijg je natuurlijk een situatie dat die generatie leaf mijn generatie die daarin slaagden vinden dat je in de problemen kwam op hoe moesten schrijven uur het vuil zijn zelf gaan invullen en dat heb je stuk geprobeerd door daarna democratischer in te zijn mijn wat gewoner te zijn maar uiteindelijk hebben ze natuurlijk toch ook zelf maar haalde een ouder lijken wel voortgezet en jouw generatie ook wel ja oh ja jawel door de traditionele rolverdeling van mannen en vrouwen het huishouden
toch wel een beetje voortgezet via houder de deur ben bij mijn generatie daar is het je ontzettend geklaagd over dat de mannen alleen maar de mond vol hadden over gelijke verdeling naar zegt dan ooit dat wiel de sint nu het zag er anders uit zijn bedoel we waren anders mijn generatie heeft zich anders gekleed en dan de generatie daarvoor dat ze cube zien was eigen vind als het dragen en dat soort dingen maar dat voor jou rebels dat was voor ons hun belge zag niet ergens midden tot slot gebeld over het klimbos braken een beetje op zitten prikken is omdat je boek ook vrij nou ja
het is eigenlijk een constatief boek ik denk dat als jouw eigen vader het zou lezen dat is het denk na frank het is en dan heb je mooi verwoord voila dat is ook zo want de waar gaan rabat delen nu gebeurt in de vader op is veranderd die en maar daarmee dat is een beetje de analyse eigenlijk hebben waar miceli mee begonnen en die ik heb opgepakt is ook niets verloren gegaan je had er ongeveer te zeggen hebben dus dit is centrale moederrol diaz onvoorwaardelijke veiligheid bieden en de fabel of voorwaardelijk dus ijs en stel een tweede dus om de kinderen voorbereiden op al op conflict
met de wereld die twee rollen die werden gelukkige schijn te hebben gedaan nu zie je dat het eigenlijk en niemand naar de vrouwenrollen vermengd raken en de vrouwen hebben we leven in de buitenwereld en maken carrière de mannen dus je thuis werden doen aan doen die vroeger de vrouwen deden en dat gaat nu door elkaar heen lopen naar wie is nu nog verantwoordelijk voor die twee basale voorzieningen de fijn en onvoorwaardelijke veiligheid en de voorwaardelijke voorbereiding op de strijd en buiten toe en wat ik zit je leren heet dat boekje daarmee aansluit het helpt mitchell i voorspelde
is dat die vaderlijke kant de door de traditioneel vader kan dat die verdwijnt dat die verdwijnt dat eigenlijk op het ogenblik een soort men een oplossing zitten hier in iedereen s search iets waard is zal ik maar zijn hij hem die is de hele huidige identiteit en identiteit staat geweldig centraal en huidige maatschappelijke discussie gaan we allemaal over ik ben als individu nu waard omdat ik ik ben en dat was echt heel heel strijdig met af hoe gevaarlijker naar mee jij moet je eerst eens bewijzen je bent helemaal niks waard gaan eigenlijk al zien en als ik ben goed begrijp dan in
de tijd van voor tot de tweede wil de oorlog of misschien wel tot de jaren 60 was het eigenlijk zou er was een heldere rolverdeling tussen man en vrouw de man was degene die eisen stelde selectief was en de vrouw de moeder thuis bieden die boot zorg en die was ook gericht op harmonie ja inclusief en dan komt er en de de revolutie van de jaren zestig die jij zelf ook medevoelend gegeven en die studenten die komen opstand tegen hun autoritaire hoe leraren en tegen hun vaders maar die gaan zelf nog niet op een vrouw vriendelijke manier hun kinderen opvoeden of werken ze blijven eigenlijk
ten ten diepste in de vorm nog wel makkelijk en in mijn generatie krijg je dan eigenlijk dat mannen ook koken ook de was kunnen doen en zorg kunnen dragen en eigenlijk als een soort tweede moeders van opereren terwijl veel vrouwen meer die meer klassiek masculiene eigenschappen op pakken maar ik beluister bij jou toch ook een soort twijfel van ja nee die vrouwen die komen wel buiten maar die blijft wel in principe denken dus dat eigenlijk eigenlijk zitten we nu in een situatie waarin mensen door klein moeders worden opgevoed ja symbolisch gezet en knikken mag lekker en dat er
openbaart th gevoerd in in in in michel van van die typische dingen waarmee kinderen kunnen worden opgevoed als nu uw kind valt ze pijn doet dan wordt het om harm te getroosten terwijl in die klas in de zoeker dan zijn ze ook verhalen hebben als een vader dus in het echt ook het stel je niet aan dat dat dat dat dat verliet het niet meer geaccepteerd maar het lastige is natuurlijk dat we ook een wereld van vervreemding was die frustratie je zou even bij voortging het meer om seksuele geblokkeerd hij en nu roosters er zal toch ook wanhoop pijn gezeten hebben rondom dat
vaderschap er zijn ook veel ook in de literatuur is daar veel over geschreven uit kafka wat een bekende brief aan zijn vader zeer de moeite waard waarin dieet ja brieven de vader schrijft en echt een heel pijnlijke brief waaruit blijkt dat hij echt twijfelt over de liefde van zijn vader voor hem en echt op zoek is naar een vaderfiguur die nooit gehad heeft hoewel de feitelijk tuurlijk wel een vader had dus de zat in die tijd zeg maar tot en met de jaren 50 ook enorme spruitjeslucht in dat vaderschap tenminste als je die kritische boeken leest dus het is ook niet
helemaal voor niks dat de jaren 60 dit gebracht hebben aan dus kun je nou zo maar is het niet nostalgisch om naar dat aspect terug te verlangen omdat het toen nogal eenzijdig was robuust vaderschap houdt om te beginnen eens nostalgisch niet per se verkeerd [Gelach] de wanneer dat terugverlangen naar iets dat misschien wat goed was en floris we gaan altijd aspecten die was goed waren naar verloren weggegaan ja weet je daar zitten van die merkwaardige dingen in de de band met iets wat je mist is vaak sterker dan de band met iets wat je hebt die afstandelijke vader
daar ontstond een cia sterke band mee hen een ambivalente pand hebben ook grappige ambivalente wonden en sterker dan een duiden verbonden dus dus de rare zeer sterke banden met die fases en dit is nog zichzelf zo die die zo'n en uit die tijd de die film geschiedenis die waren tot grote op voor u bereid om die waardering van die verder vader te krijgen en dus ja en dan konden ze wel klagen misschien zoals kafka intussen zie je bij kafka hoe belangrijk die vader is nou ja dus dat is voor hem vitaal om dat toch te krijgen hallo tyler het is een negatieve krachten je krijgt van je opvoeding
ja met god mag opeens daar misschien een en dat hoeft niet perse zo te zijn dat hoeft niet per se sokken zijn het het beetje met mijn ik moet denken aan een boek dat in mijn jeugd heel belangrijk was hebben voor dat was ook dat was carl my old shatterhand en winnetou dat wordt niet meer gelezen terwijl dat hij wist dat het een interessante daarvan is dat dat helemaal niet normen had van flink zijn dapper zijn je inzetten voor a niet ook niet een eigen belang het eigenbelang en je je voor het andere hey kun je ging voor het goede maar daag hem als je bereid tot grote offers
euro chatten gent die wet aan de mortel paal gebonden en er de gruwelijk gemarteld en die gaf geen kik en dat vond ik als zesjarige jonger toen ik dat las zo fantastisch dat rust is mij dus mee ik moet ik daarmee wil zeggen het is dat dat helemaal niet meer aanslag door niemand niet nu nog nou ja het is heel dubbel hoe geef je ook op veel kritiek te komen te staan ja denk dat dat ook vrij kritisch gerecenseerd dus ja weet niet wie dat zelf ook vindt men dat heeft zo boosheid op ja ja en dat kan aan de ene kant denk ik omdat het bij een bepaald heb ik heel erg aanspreekt en wij een
andere publiek in het verkeerde keelgat schieten ja wat de waarde is van de criticus natuurlijk dat je je wel ook schuldig maakt aan generalisaties over mannelijkheid en vrouwelijkheid of over vaderschap aan moederschap die ook niet meer bij de die passen ook nieuwe goed bij deze tijd zou ik dan zeggen of moeten we toch zeggen van is gewoon echt op massaal biologisch en sociaal niveau van verschil tussen man en vrouw en wij ons bij ontkennen dat en daardoor ontstaan zelf er allemaal nieuwe psychische problematiek en is dat dijk jouw stellingname zijn gek van we moeten toch
weer terug naar die duidelijke categorieën dat blijven onderkennen dat is dat is het kon zou ik hem eens dat ik heb het zoals ik het geformuleerd heb is best is die twee verschillende psychologische werelden die van de onvoorwaardelijke acceptatie ja en die van de voorwaardelijke hè de eisen stellende en benadering moederlijke gevaarlijk want als je zegt in de maken geen verschil met de zijn vaders en moeders akkoord maar hoe gaan we dan zorgen dat ie bij de elementen hun plaats houden in de opvoeding en de manier waarin we met elkaar leven en als dan die mannen naar men naar de
traditioneel vrouwelijke kanten opschrijven ja dan zouden die vrouwen niet dat moet overnemen help traditioneel mannelijk was of althans ze zou ik heb wat ook kan mannen een verhoor dat samen allebei voor een rekening moeten nemen oké dus die mogelijkheid zie je wel theoretisch en er netjes maar als je dan kijkt wat er gebeurt dan zie je dat niet wat je ziet is dat de vlokken k dus je mannelijke kan die wordt opgegeven en mannen vooral bewegen zich nu meer in het domme heen wat vroeger traditioneel vrouwelijke moeder was toch gek veel mensen klagen over dat we leven een
prestatie cultuur dat het hard is neoliberaal output gericht dat ze zo'n best moeten doen hoe kijk je daar dan maakt dan te beginnen ja dat dat dat de dokter dat is op zich wel we haar natuurlijk en we hebben hebben dat ze zeggen vroegen was dat staat natuurlijk ook een belangrijke moeilijke kant zodat de staat je opving over of verzorgd en dat is de staat niet was was dit wel je zou het dus niet kan die van zijn natuurlijk en op aan mijn dit jaar midden jaren tachtig is dat wij verlaten en wat het ieder voor zich en god voor ons allen zij met uw eisen gaan
stellen aan andere kant een ander kan de daar worpen is het ook niet zo dat ik in de vroegere precies de geen eisen werden gesteld he vroegere zuiden bijvoorbeeld ja je hoorde wel bij de show dat gaf je een basiszekerheid met een binnen wat wel een hiërarchie een hele duidelijke hiërarchie en als je wilde proberen wat verder gekomen moet je wel in die hier ach je in je ze erop en mogen vechten en dan moest je wel ik dit u de instelling voor hebben en in moocs van bijgebracht zijn en dat is dus dus op zichzelf zodat je moest presteren en dat je waar moest maken met je beoordeeld door dat dat was
toen op zich zou ook zo het verschilt een beetje toen klaagden je er niet over nu worden door eiseres stelt er steeds hebben de kapitalistische maatschappij dus mijn moet output zijn en productie redders je dit die moet geleverd worden geüpgraded worden bij de klaagt iedereen naar over het is het dat klagen dat was vroeger niet echt een nauwe en kijk naar de zo corona dan dan dan een of andere studenten in in de krant schrijft hij van het is zo erg want de belangrijkste tijd van mijn leven waarin ik zo had moeten genieten die wordt mijn u afgenomen drie maanden
ongelooflijk toch dat had je voor echt niet gehad d nou ja goed er valt ook wel willen ander beeld tegenover te zetten dat noem ik geen zou kunnen de ouderen onder de moeten opbrengen om ook te zeggen van wij kiezen voor isolatie en we vragen niet de hele maatschappij om voor ons thuis te blijven dus ik ik vind daar in dat de generatie die het jouw generatie ook wel mama gaal gereageerd restaurant iedereen moet zich aanpassen allemaal veiligheid op overleven gericht dat was ook niet heel moedig vind ik dat was echt ook voor de veiligheid kiezen en dus dat de jongen
bijna ieder geval hun twijfels over uitspreken is in hun goed recht en dus klagen dat is denken we goede verworvenheid beklagen misschien te veel maar het is wel goed dat dingen uit worden gesproken ik neem aan onze dan ook minder snel bij jouw in de praktijk in therapie komen door het alleen me uitspreken maar ik denk ook dat het objectieve lte zo te zeggen is dat zij echt wel ook een eigen offer brengen waar je van kan afvragen ja betalen jongeren niet een te hoge prijs voor de kronen beleid waar ik eigenlijk op in wil gaan frank is die dat varen schappen en want jij
zegt de volharding snel en ik heb nog niet de kans gehad mee verdedigen heb je de behoefte om je nog treden je wel iemand heb ik sikkel boost wat me aan begin is die vraag helemaal niet gesteld om een ouder om zich te isoleren en de tweede plaats is de verre laten zeggen demanded echt oudere generatie in de verzorgingshuizen die die zijn geïsoleerd en hij met alle dramatische gevolgen die dat voor die mensen heeft op het ogenblik dus dat dat ik vind dat de nam terecht verwijt ga ja dat was het een collectief toen we groepen bij elkaar houden en was speciale vorm van isolatie hem neer met
het is als een grote misrekening geweest ja maar maar daar zit het vooral kijk ik met mijn generatie van de zeventigers dat valt wel mee hem bedoelde mijn met zijn goede 80 was dat zijn de kudde de meest kwetsbaren en die zit meestal in verzorgingshuizen en dit dat daar mag je mocht niet naartoe en dan zijn mensen op het ogenblik dit is zitten die zijn daar in de modder net raken is die design jaar deed de depressieve suïcidale moet worden het is gruwelijk wat er gebeurt daar zijn we het over eens zullen vragen ze hebben ja haalde een artikel aan volgens mij waren hier zei van ja die
jongeren klaagt zoveel op over het nu blijkt en ik probeerde meer nog toch een lans te breken voor de jongere generatie omdat het ook wel te makkelijk is om te zeggen dat zij gewoon drie maanden en leven volledig moeten aanpassen dat is het is gebeurd maar mogen de rest ook kritiek op uit denk ik juist ook eigenlijk naar de generatie die zegt van je moet moedig zijn je moet sterk zijn om te beginnen is het natuurlijk ook zo dat de jongeren die misschien een rode zelf iets voor ziek van worden maar wat is de consequentie als een ouders en grootouders besmetten
ja dan is dat de dat in de tweede plaats is onderschat we wat het misschien getalsmatig one minder besmettingen zullen zijn onder die jongeren zijn even dramatische er zijn dus er is er is echt vrij ernstige casuïstiek of ik dertigers die de rest van hun leven niet meer normaal ze kunnen functioneren omdat hun hersenen dat hun longen van dit zijn dat wil ik verder ook niet bagatelliseren terug naar vaderschap je en echte vader gesteld ijzer is niet zomaar inclusief is voorwaardelijk is een optreden zeg ja eigenlijk ja koppelt aan 3 deugd in je boek moet een echte vader moet moedig
zijn en moet met beleid handelen en hij moet trouwen zijn ja opmerkelijke keuze deze drie toen ik jouw enige boek las wie wij zijn toen kwam ik erachter dat je het van bepaalde reden op orde hebt en wie ik krijg je soldaten bij het tonen van veel moed en de drie deugd die daaraan verbonden zijn deze binnen het worden dat zijn dus precies deze drie namelijk moed beleid en trouw vond hij opmerkelijke keuze ook omdat het is uit die lege hoe komt in de traditie van de filosofie onderscheiden ook veel deugd bijvoorbeeld een kardinale deugden daar wordt ook heel duidelijk rechtvaardigheid dat daar heb
je niet over het wel ik snap ook wel dat rechtvaardigheid verbonden wordt met de vrouw met vrouwe justitia maar toch ook zeker volgens de grote filosofie plato aristoteles bij ook toch met de man ja kun je nog eens toelichten van hoe kom je nou op die drie deugden baan waarom zijn die naam annemarie die nodig om te beginnen heb ik met mijn uitgangspunt is een psychologisch invalshoek dit is het filosofie kan anders tegenaan gekeken ze met hun weg je filosoof en het is dan ook niet doen alsof er dus ik blijf hebt leest nou ja en en laat zeggen en mijn psychologisch achtergrond omdat ik zoals
jullie ook al zeggen en chief analytische de achtergrond rook heb is er sterk op gebaseerd toch dat het op de gedachte dat mensen hun leven leiden op basis weg gedreven door basale behoeften en ik in mijn vorige boel weer weg en hebt dat we proberen uit te werken dus de belangrijkste basale boefjes zijn veiligheid en geborgenheid het verder het afmaken van een eigen domein en de derde is ja je manifesteren in de wereld gaan en daar voel je het eigenlijk uitvoert en het is milieu toe vol geweest dat ik de hekken bij de militaire willemsorde terecht kwam die dat al die mensen de meest basale
behoeften hem namelijk de eigen de veiligheid eigen fundament van je leven waar je hele leven op staat dat is gerelateerd aan een ander die deugd van de trouwe arrangement het horen bij het niet verraden van je hoor spoor dus dat betekent ook de die durft de dief die vertaalt zich dus ook in for better and forth dat je dus niet zal ik zeg maar uitsluitend uit een hedonistische manier van leven het zo draait niet meer leuk is het opgeeft en switcht naar iets wat er dan leuker lijkt nee voor batteraaf or worse het dus ook in zo harde tijden he ga je daar doorheen
held is die moet hierin beschrijft dat is de trouw vertrouwen dat is neutraal hun vrouw blijven aan trouwbeurs van je je wortels kunnen wortel zie je bent hij ook trouw aan degene met wie je geëngageerd het trouw is ook engagementen aan je partner je vader en je moeder riep armenie vader je moeder je kinderen nee ja dus het is het langzaam op het is een concentrisch vet als een zijn er steeds wijdere cirkels om je heen met blijft er en ik toch impliceert dus overigens ook dat betekent dat een samenleving volgens die basis gezien en bestaat er komt nu een uit verschillende gemeenschappen die met
elkaar kunnen leven maar binnen die gemeenschappen heb je bepaalde traditie mythe die teksten waren met centraal blijven en waaraan zij hun identiteit ontlenen ook als dat dus moeilijk is en dus ook belangrijk hebben dat dat trouw impliceert dat je geen verraad pleegden als het tegenzit nou de de deur met beleid dat is eigenlijk het idee dat de behoefte om een eigen domein te beheren dat is je eigen werkt het is je huis dat is dat dit je zei je daar dat betekent dat beheren ja dat betekent beleid met met met verstand rechtvaardigheid voor mij men men men mij op een verstandige en
verantwoordelijke manier je domein beheren dat dat dat dat is het belijden ja en wij nu moet dat is eigenlijk het naar buiten gaat het naar buiten ga niet omdat je het wilt alleen maar je wilt ook maar ook de dus ook moet het is ook nodig je moet in de wereld eeuwen je je moet wel als dan als komt de wereld over jou heen en moet impliceert niet dat je dit bang bent mijn moet ribjes je dat je ondanks angst toch dat doet een diploma is eigenlijk zijn die dingen niet los van elkaar te zien wel wel wel een land van narcist als jij je arm je engageert als jij dus
trouw bent dat betekent dat je ook een moeilijke omstandigheden dingen moeten doen die je eigenlijk niet zou durven of willen beleid impliceert hoop dat je keuzes moet kunnen maken is geen dertig je eigen belang in gaan we nu toch uiteindelijk op de langere termijn en belangrijker te tikken niet op de korte termijn stuurt hem maar op de lange termijn durft te sturen en verre doelen kunt over team na een moet betekent gewoon gewoon wat het is om op op op je tanden bijten flink zijn niet kennen me niet zeuren niet klaar dus het is de achtergrond is dat jij zegt er
zijn drie basale behoeftes in de mens de mens is uit op geborgenheid en veiligheid wil zich manifesteren en ook autonome manifesteren en je hebt daar dus voor nodig dat je trouw blijft een met traditie weet je en moedig op kan treden en dat je dat met beleid doet ja verstandig of gematigd ze aristoteles zeggen welke van deze de dit zijn dan deugden jij koppelt aan het vaderschap in het eerdere bordjes geef populair kan mens zijn zelf meer de brede simpele maar je legt in een ontvouwing tollenaar om de typische masculiene op mannelijke deugden te noemen in jouw eigen praktijk
als ze psychoanalyticus tellen waar waar wa ge dan waarom deze deugden de problemen ontbraken ze vaak alle drie wat voel ik dat zie nee hoor nee nee nee nee nee nou om te beginnen ik de ik denk eigenlijk dat het dat de belangrijkste men zoekt u meest fundamentele op dat u bent u erbij bij de meest fundamentele behoeften doordat dat is dat toch te trouwen de trouwe de trouw heeft ook de bed al in jezelf vertrouw wat alle is elftal en andere dat verste en het het de voorwaarde daarvoor is een soort basis zekerheid heb basic trust hen dat wel net zo basiszekerheid waar
je over beschikt en die dat kan heel erg maakt ze omgekeerd als je niet trouw bent zul je ook nooit over die basis zich het beschikken dus dit het we dit net in verwerken en ja als je er catch echo is dat hun behandelingen tegenwoordig zit daar een belangrijk probleem mensen om biljet het aan de basis zekerheid een basiswaarde zijn opzichte van zichzelf wil jij eigenlijk zegt hem ook ten opzichte maar neer op het deed dit in wisselwerking je als je niet aan jezelf trouw bent als je dit in je eigen identiteit gelooft als je niet weet wie je bent met alle plussen en
minnen en kun je ook niet op een zelfde manier verhouden met anderen en er tot andere dan dan wat je dan krijgt is dat je dan dan worden je relaties met anderen worden niet geven de relaties maar neem een de relatie hebt andere nodig om jou te bevestig narcisme ja dat zit dat je dit in de kern hebben this way is dat noemen we dat dit soort dus het jargon de narcistische problematiek en ik vind als je nou goed het is een cliché langs de man zo roze de huwelijk is dat bij het dat die die sociale media met het voortdurend jezelf maar je taal leren en daar likes op
verzamelen het is zo'n duidelijk symptoom van dat daar een basis probleem is op het oog merken dit zit dat nu neurose van deze tijd weer met op de ander gerecht omdat je eigenlijk geen vrouw een relatie waarin je eigen wordt je bent zelf lege en hoe verhoudt iets probeert je te vullen met andermans ja ja ja ja ja die voor uitwendig jezelf je maak je daar ook heel afhankelijke wijze die autonomie weer de vallen en daardoor vlieg autonomie en omdat je dan geen basis hebt en omdat je niet autonoom ben kun je op niet moeder handelen en het boek gaat over vaderschap en
eigenlijk over mannen maar het gaat dan daarmee impliciet ook over vrouwen is er iets te leren van uit deze analyse van de man en de vader over feministische analyses bijvoorbeeld kijk in in het feminisme wordt wel gezegd nu en ik denk dat dat niet alleen het families meetbaar of veel breder dat de vrouw ook aan de ene kant heel succesvol is in onze maatschappij dus je ziet dat mij dit op school beter doen mijn jongens eigenlijk op ieder onderwijs laag en tot zelfs een punt op het tentamen vrouwen doen zou ik heel goed en dan krijg je die fameuze die die confrontatie op het
werk dus het is het glazen plafond zorgt er dan voor dat de vrouw toch niet door stroomt en dan wordt toch gezegd dus ook wel met over pariz kracht denk ik van ja de vrouw zit toch niet helemaal makkelijk in dit systeem dat heeft iets te maken met wat jij ook beschrijft name dat de vrouw toch op het thuis gericht blijft dus ondanks dat een man zich wel als tweede moeder op werkt in het gezin toch niet die volle verantwoordelijkheid voor die twee domeinen werk en thuis kan nemen en dat een vrouw dus eigenlijk toch gespleten blijft voortleven ondanks de emancipatie en daardoor op
het werk juist op het werk tegen de plafond de aanloopt dat is dan een analyse de vrouw die is toch ergens nog pech heeft binnen het systeem zowel aan de andere kant op school gaat het eigenlijk heel goed is het zo dat die drie deugden bijvoorbeeld beter moeten worden overgenomen en vrouw zit daar zou het leven zijn zijn van vrouwen proberen daar wat over te zeggen met het risico natuurlijk dat vind ik een heel boos wordt het heel spannend ja maar ik vind het op niet iets over zeggen ik heb het ook kokorin en in dat boek weer we zijn heb ik dat door ben daar ook op een
kijk de verhouding tussen mannen en vrouwen tussen een mannen waarom zelf het zorg zo zijn dat in de meerderheid het van geval van naturen en vooral een man chris die langer is dan het zei een man en vooral kist die kleine is dat hij waarom zou zo zijn dat in relaties de man vaak ouder is fan dan vooral waarom zou dat zo zijn dat een man nou ik mijn hypothese is dat dat de met maak je dat mannen en zijn om vrouwen te beschermen en dat eigenlijk diep van binnen mensen dat ook weer het is ook aan flex ik ik heb het een keer of weer prachtig ergens kunnen kunnen waarnemen dat was
het dorp was dood als een paar vuurwerk hebben portretten en en daar zat een geweldig menigte en die ik zat daar zelf ook een en die menigte die werd het het het het het met mijn verdomde zicht oké dit is echt doodeng en de neiging werd verdronken je dochter kom je niet meer uit en werk je dus zag het er allemaal stellen jonge jongens meisjes mannen vrouwen wat je zegt er ook wel die mannen die vrouwen warm en zo gingen beschermen heb horen flex hoe reflex en voor de finex er zit een soort nieuwjaarsvuur of zoë was het verandert de trance catharsis wie je parijs aan mij hoe reflex en ik
dit zo boeken ik ken ook meteen en een grote geen duterte en die ik van de recuiter op de weliswaar was kunt dood zijn op mijn kop dat toch signaleren zelf een evenement met is een al zo de eerste is ons de de systeemwereld waar we inzetten is die te weinig bescherming voor vrouwen nee ik maak het even af voor want jullie oké dan jij leidt me af je poten voorzichtig op ja ik bouw het voorzichtig op dus ik ik denk dat dat dat zo'n diep zit dat je dat niet zomaar kan wegnemen wat gebeurt er dus dus laten zeggen een man ben ik vinden mannen het leuk we hem even de
man from de de omgang met vrouwen leuk als die ze kan beschermen als er niks meer te beschermen is is de lol er af wat je dus ziet heb je overal waar die vrouwen nu komen dan zeg ik ja die man die jongens presteren in mijn op schoolmeisjes best ik vroeger was dat niet zo jong het is niet zo in jongens dommer zijn dan vrouwen ofzo of dat het onderwijs alleen maar geschikt ze zich hoofd er niks van het onderwijs is nu wezenlijk veranderd vroeger dit de jongens het prima niet en wetten gaat als die meisjes geen bescherming meer nodig hebben ga ik je jongens om moedig te gaan ze weg dan vindt die leuk
meer dus als je vrouwen dit de de de rechtelijke macht domineren en als de vrouwen de baas worden en universiteiten en als de vrouwen het hele publieke sector overnemen en sint mannen weer kijken te gaan ze ergens gaan ze zelf aan in mijn computer systemen bedenken met elkaar jongens spelen ook graag met elkaar en niet met vrouwen moeten vrouwen beschermen welkom ik ben je julia plafond nou ik ben jouw god het is heel simpel een man heeft gewoon geen zin en een verhaal boven zich dan dit kan die niet beschermen als een vrouw bovenop komt dan is het zijn moeder en nou heb je wel mannen die
graag werd zich tot een vrouw verhalen als tot hun moeder maar dat is maar een minderheid het zeiden niet volwassen geworden mannen dus een normale man heeft daar gaan ook geen trek in dus er zijn twee mogelijkheden of als die man noch zit dat staat dit niet toe goedschiks of kwaadschiks of anders gaat die gewoon weg en ik het vrouwen zelf naar boven de fiets meenemen leuk web scheurde dat maar vind niet echt dus ik denk dat het voor die natuur vertrekken dingen is en we proberen de natuur der dingen om te buigen make-geloof wil niet dat je de natuur de dingen kan ombuigen
dus vroeg of laat gaat dit wel een vastlopen maria tegelijkertijd je noemde het zelf al je ziet nu dus wel dat het heel veel positieve discriminatie is ook om vrouwen ook meer aan de top te krijgen bijvoorbeeld aan universiteit we houden over we werkblad en mannen meborah gemoeid mahmoud doen dan moet je winnen en kreeg tot de hbo docent op de universiteit je die worden vrouwen bolwerk die mannen begint te gaan weg te gaan wat anders doen die voet dus jij denk niet dat dat jouw generatie is die al wegtrekt nu dat ik het de man test searches behalve een ben jij je graf school
reader is ik bid een kleine categorie ziekenhuis zegt het jullie mannen zijn gewoon groep ik weet ook niet hoe groot ie is waar is minderheid aan mannen die dat wel prachtig vind er is altijd zo geweest en er is altijd een minderheid dan mannen geweest die u graag door vrouwen werd gedomineerd dat dit is de dat zijn ook die bekende archetypische de heer van van te van de verhoudingen in de enge verhalen met hoge hakken rituelen en linda dus dit altijd ik had voor iemand wist je die die verlangen naar moederlijke vrouwen of die door vrouwen wilde wordt gedomineerd het nu nu nu nu op die
mannen van dit is hun tijd zal ik maar zeggen maar het gros van de mannen heeft krijgen trek het gros van strijd ook niet aan vermist raakt niet aan oké en zin in scratch ingericht en dit soort je nu ziet er zit ook wel soort mannelijkheid in jouw perceptie van machten dus die vrouw komt aan de macht en de gaat dat dan op een heel klassiek hiërarchie de inrichten is jouw veronderstelling toch een beetje terwijl in het in in het huidige discours denk met een eigenlijk dat de vrouwen op een andere meer inclusieve vriendelijke manier leiding van geen zichzelf louis
paul boon instinctief niveau nou ja weet je bent hier werken in een nou ik geloof helemaal niets van hen kan ik ook alleen maar casuïstiek tegenover komen en weet weet je we het is dus dat dat we nu wel gezicht die vrouwen zijn helemaal niet inclusief en meer op gevoelen meer op gelijk integendeel die leidinggevende vrouwen dit te zijn wat wat wat ontbreekt als mannen daar heb je nog kameraadschap klein mannetje heb je een kameraadschap die de hiërarchie verzacht wettelijk maar zeggen heb je verhaal gister hem en is er onderling niet en ook niet ten opzichte van die man een
vrouwelijke hiërarchie kist echte heer ach jij moet er een beetje om lachen wat jij zegt het doet me ook erg denken aan wat anderen psychiaters het publieke debat was hij gaan hem vooral een door de peter zijn eigenlijk ben je niet dat jordan peter zullen van het nederlandse taalgebied ook een beetje omdat je toch eigenlijke opkomt voor hiervoor die hoer categorieën en dat ook wel met verve verdedigd maar ik kan me voorstellen dat veel mensen ook het aanstootgevend vinden en dus dat dat verklaar denk ook waarom het boek dokter is te wijten en ik dat je ook toch wel doen aan
denken gezet of zeg ervan ja nee ik die de publieke debat dat is eigenlijk zo progressief een miniem geworden ik heb ik begrijp dat de criticus maar ik blijven bestand punt staan zodat laatste ja het is niet politiek met jou omdat ik weet niet politiek correcte gaan de politiek mexico punt ik een vreemd begrip van uit ver politiek correct het wil dus zeggen dat je vanuit je politieke dik hoe je de samenleving organiseert dat dat op bepaalde normen gebaseerd op ze het het wat we correct of niet correct en bepaalde norm over de norm is oktober het volstrekt duidelijk
aan moet gelijkheid zijn er mag geen ongelukken zijn biologische verschillen mogen niet tellen ik hoor dat is de norm waarin we nu de samenleving willen inrichten en als je zegt wel mijn hallo om is er zit de mens mooie manier maar k ja dat dat is een boodschapje die het wel komma's en dan dan worden mensen boos ja dat dus maar als voor oxo horen lord in in de verzuilde tijd was het niet anders en mocht je ook geen dingen zeggen die niet klop je mag nooit dingen zeggen die niet klopten we zijn nu in een echt niet liberaal dan vroeger maar ook niet moralistische of vast ook in
moralistisch morgen prikkel uitdrukken ik zeg nu last van iedereen zit in likes te verzamelen maar vroeger was het ook oor en simpel ik met mijn broer je wil er was men ook bezig met de buurt zou denken en wat de buren zouden denken moment mensen zijn al de beste er af te vragen wat andere foto dikke wand het idee dus horen ik er wel bij en op het ogenblik als je dus ook dodelijk en niet politiek correct standpunt hebt laat dan hoor je de die bij de wordt je uitgekotst krijg ik dus ook ik schrijven boekje wordt niet politiek correct naar en nam lk wil voor boze reacties
mij van de leuke dingen de boek vind ik dat jij vanuit psychiatrie vanuit je ervaring met patiënten vooral heb ik het gevoel en niet zozeer vanuit de wetenschap op anekdotes komt er op inzichten over het menselijke zielen leven en dan dus een maatschappelijke lens weten in te stellen en aan maatschappelijke fenomenen ze kijkt bijvoorbeeld secularisatie met het verdwijnen van geloof als we nou eens naar de actualiteit kijken en vanuit die lens van jou en iets wat je dus niet hier boek bespreekt maar hoe zij nou vanuit die ontva de rings vraag kijk naar het huidige de huidige
onrusten rondom racisme en anti-racisme bewegingen wat wat wat speelt anaal nou dan denk ik een paar dingen op de begint keek ik vind dat rest is picknick nieuws vinden die die die die bron zit stichtingen daar in amerika die had je de jaren 60 ook is dus het is niet nieuw bleek dat zeggen dus een de in de tweede plaats ja want druk erg op het ogenblik speelt is dus die identiteits krist en dit is dat dat is zelfs zo dat in amerika is het is dat er toch een excelsior karikaturaal van het aan het volk verder toelichten je bij helder witte d d je hebt op het ogenblik aan amerika weet je wel dat je
dus daar kun je daar heb je dus de de de veilige zone staan aan amerikaanse universiteiten hebben waarin bijvoorbeeld en ik niet niet niet zomaar hologrammen geworden hè waarin je verplicht bent als je die er een waarschuw jullie ook niet waarschuwingen ja je moet zij zijn sensatie in een tekst schrijft en het zit iets ironisch in dan moet je dus een waarschuwing opnemen van dit deze tekst bevat ironie die kan voelen dit die kunt u als krinkel de beleef het heet idee dat je een ander zou kunnen krenken is een net zo idioot sterk ontwikkeld dat normale omgang tussen mensen zeggen ik
meer mogelijk is en dat is kwart ook dodelijk zit dit universiteiten daar laten we daar in amerika dat loopt daar behoorlijk uit de hand het is met mensen zo over gevoelige wordende over identiteit krenking met youtube zou zeggen dat ik de ziekte van deze tijd men heeft geen identiteit men heeft geen zetel identiteit gekrenkte beledigd zijn wel limmen zeg het je zwak in je schoenen staat als je sterk in je schoenen staat de ketel verfilmd witte maar dat wordt niet van binnen geraakt je wordt van binnen geraakt als je zwakke je schoenen staat er is een geweldige identiteit zwak dus iedereen
zit maar op die identiteit en dat is dan het lhbt hier het is de terrassen en het het nu ook weer zo grappig men zegt ja ik mag niet beoordeeld worden op waaier toebehoren en vervolgens klim ik respect onwaardig toebehoren een kleine tegenstrijdigheid lijkt me dus dat dat is wat je dus dat een element het dus op deze momenten snel het hier dat het moment dat dat zijn nu doen de twee modellen die tijd en andere van zwart of wit en hoe het aanleren van een aanleiding voor wel om dan dan man man dat smart op de pak tweede is natuurlijk ja dat zijn de drie dingen
die de moderne media waardoor geweldige volumeknop is zodra je iets gebeurt dan gaat het meteen hen wordt het dan eindeloos over de hele wereld vermenigvuldigd via de dynamische alle media dus ga ik volume knoppen mol en de derde en dat vind ik eigenlijk ook wel eens dat dus inderdaad de geen vaders meer zijn en amerika warmer warmer wordt geregeerd door de wet aan de derde als land de door door door geweldig zinnen ja nee maar ik heb die voor de president het is gewoon al gewoon man en in van en infantiele de onrijpe onwijze dit is een anti vader we zeggen we komen het type wijze vader
of voor mijn part wijze moeder dan mag ook wel de zijn ook vrij zijn moeders geweest werden die die de loop je geschiedenis denk ik een cola manier dan denk ik aan indira gandhi dan denk ik kende dan denk ik aan ooit de de duitse bondskanselier angela merkel dus dat dat mag ook als type maar de de wijze vaders of moeders die ons succes dus nauwelijks meer aanvullen merken dat heb je het ook gehad dit is dit dit de dat type b dat hebben we helemaal omdat we de hiërarchie weg willen geen met de fabels en moeders niet meer willen hebben alleen nog maar hoe als is de
zusjes en het met elkaar zijn en allemaal gelijk zijn we zijn anelka knolletjes zussen zijn vader en moeder gebruikt ooit dus de wereld zonder structuur je hebt een wereld zonder hiërarchie hebt een wereld vol de leiding die hebt een wereld zonder yoshi ja en dan krijg je geld daar dan dus die identiteit thema's omdat we dus ook geen identiteit mee hebben die we gaan de hiërarchie en historie kunnen ontlenen ja en allemaal alleen maar claim en eisen en niet geven ja dan krijg je dit dan kun je dit soort dingen verwachten maar de aanleiding en van bijvoorbeeld
die rellen rond om racisme nu is de premie onbestaand racisme of want de perceptie is dat de rail de bestaande gezicht mee eens kijk in amerika is er ook echt racisme en tot op zekere hoogte is dat hier in computationele nivelles ook wel te zien en daar is men verontwaardigd over vervolgens heb ik die antropologische mechanisme hier beschrijft die versterken dat natuurlijk dus die sociale media helpen er bij mensen zijn toch al gekrenkt dus er zijn nu nog een keer extra gekrenkt aan de andere kant 40 ook zeggen van het is toch ook een vooruitgang dat we nu boos worden om varianten van racisme en
van aangesproken worden op huidskleur of op geloof dat is toch ook een vorm van morele vooruitgang of of ga je dat of zeg je nou eenmaal van nee dat is een veel gemakkelijker identificatie met met dat iemand jou pijn doet je moet boven staat en ja ik kijk ik op brand te begint met dat ligt een beetje aan mee warm maar maar zodra al austin en links die lijkt te wijzen dan denk ik moet bemoei ik moet rechts kijken of omgekeerd dus kijk hier je ook dat drie heel bestaand racisme als als ik een zwarte jongen ben van 25 en ik bereid in een paar pakweg een leuke ferrari
dan word ik aangaf ik denk dat het je een jongen van 25 bent en je bent weer in je rijdt in die leuke verhalen dat je ook wordt aangehouden je bent te jong om in ferrari je te rijden want ik kom op want je bent of een voetballer of je bent een drugsdealer praten en het verschil is en dat vroeger waren die drugs die is wit en vroeger was de misdaad wit en vroeger uit je dit in de die die neus luigi die dus door de holleeder dat is dan nog de oudste autochtone misdadig hij nu even zit tami je een hebben ze marokkaanse name met maakt in wezen geen verschil alleen
omdat het nu marokkaanse namen zijn zeggen maar hey kijk ik hoe het jou samen te zijn maar wel k nee je bent zo digits leuk dat kan wel zo weet ik maar het hoeft niet zo te zijn het is heel simpel als jij een leeftijd hebt daar geen ferrari je bek past behalve dat je in red en daarmee het al of over horen wat ik zeg je met voetballen of dat kan ook nog hoor je je heb je je t bedrijf naar de beurs gebracht is ook nog een mogelijk dat mijn meester zijn om te produceren of je nou wit of zwart zijn en dit jaar goed dus jij relativeert eigenlijk dat bestaan van het racisme en ik denk dat
er een kapstok is ik denk dat een kapstok er mensen zijn nou eenmaal er is ongelijk heeft ook weer voor wordt bij de menselijke natuur dus is proeftijd wonder dingen wij onderliggende groepen in een bovenliggende groep je kunt de hele maatschappij er en welvarender en beschaafd dan maken tot nu toe hou je dan onder liggen het altijd een onderliggende bovenliggende groep dus onderliggende groep die zal altijd boos zijn op de bomen liggen de groep wat je zegt is toch wel controversieel in meerdere opzichten maar ook fundamenteel dus dat de meeste mensen tegenwoordig denken ja ik ben een
individu dus ik ben trouwen mezelf en niet aan die tradities dus jij en ik in de kern een conservatief mens begrip hebt waarbij je eigenlijk zegt generaliseren en hokjes denken in dit mens en dan kom je ook helemaal onderuit je kunt het wel verder differentiëren maar je blijft toch met wij zijn verhouding in zitten en dat is toch t ik denk dat dat dat ook verklaart waarom mensen je boek niet begrijpen omdat het dus een heel diepgaand verschil dus je tegenwoordig de de mensen echt uniek zijn maar dat zoekend naar cystische dit is dat het narcisme en lichte stoep wat
bedoel je daar nou precies mee want deze soort bijzonder van guizhou bizon je allemaal niet mag je moet mij ja ik ben zo bijzonder dat je mee aan ging en kul criterium kan binden dat mij daarna niet bij mij als individu york maar wij noemen dat mijn generatie omdat authenticiteit en authentiek ja en ik ik ik ik ik ik ik noem dat jou zal ik het noemen en jij doet het is me dus narcisme ja zeg je hebt dit boek geschreven naar je emerita mijn pensioen als hoogleraar en naar ik begrepen heb je ook nu geen patiënten meer dat ze dat verwondert me vaker bij en leuker
ja nou ja kont officiële boekenlegger maar zo zeggen die echte aanzetten tot denken omdat de ander kader kwam is toch eigenlijk ook gekke dat wat gebeurt dat je je pensioen twee van een leuke boeken schrijven waarom ik dat nog niet eerder gedaan als je het te druk was de soorten druk de tweede plaats ik denk dat het een beetje dik die boekjes die zijn ook gewoon wit boeken zijn ook gewoon ja het heeft op het de leeftijd te maken met je levens gaan ze te maken dat ik daardoor bedoel als je jonger bent dat alle tenminste in ieder geval ook en dan dan dan wil je dit bereiken dat bereiken
hebt dat doel nee er op af en dan een boek schrijf was geen doel voor jou niet en search nee nee nee nee om beloof jullie kort je wil van alles wat je wil je wil je wil je wil doel gaan bereiken je wil winnen familie b en digital met niet binnen de bestaande hokjes kom en woon nu nu nu nu dat het expat maken nu dit was voordat op pad met een beetje op mijn neus zit dan dit je god wat u laat ik nou eens proberen daar allemaal is te samen te vatten en heeft ook leuk als een uitgever is die zegt god wil je dat dit is voor meedoen ik bent wel ergens een levende paradox
vind ik want je hebt een slang psych analyse geeft naar psych analyse is eigenlijk bijna afgeschaft als traditie dat is iets wat aan de andere kant pas echt in de 60-er jaren voert mij opkomt en een serieuze subcultuur wordt binnen de psychiatrie of binnen jouw psychologische zorgsysteem even zo te noemen hoe kijk je eigenlijk naar van je je hebt er en gewerkt en nu is het afgeschaft zei ik wel jammer toch en ook dus ik zie ook is een parallel met jou de met jouw overtuiging als 68 student van ontmaskeren van de vader zijn nu toch het verdedigen ervan dus dat is toch raar dat wat gebeurd is
in jouw leven dat de we eerst even over die cube analyse jaar moet je luie de dit gekke om ik bijna alles heeft zijn eigen tijd hem bedoel deze het koor dat komt op het bloeit heb gezegd hebben getest worden dat geldt voor onszelf en het geld voor de bomen en huizen en het geld voor u de psychoanalyse het huis de die natuur het is sowieso meid heeft ook met de ma te meten maken die psychoanalyse begon ooit rendert zijn kan mijn muur heen ontstaan het uit het is een seksuele repressie hem en die dieren was opvallend was dat wegdoen zocht het een nieuw doel vol tot in dat narcisme en
toen is eigenlijk vervolgens is het een beetje losgeraakt van super over heel het wet het was een therapie op zoek naar een aandoening efferente twee mannen begrijp je wat ik ben ja ik ga ik wil moet ik u wilt en wat je dus ik heb niks gehoord dat ik zie gewoon wie ze echt zoals dat je iedere dag naar je therapeut ging om te praten met recht een tolk joeri iedere dag werd voortgezet ja dat klinkt inderdaad overdreven dat is jet was ook over kreeg nee het was ze over heeft bij dat heeft dat had er weer mee te maken dat ik heb combat korte ja ga een interessant ik
bid met je verwarren met frank om ging was dat die de sellers de wit's hem baar hem en mensen worden ziek van als de dappere hun innerlijke behoeftes en nodig niet toelaten en te laten niet toe dat ook maatschappelijk niet kan je een schuld gaat voelen en ze dus ze verdienen dat is die voor de onbewust dus je moet ze daarvan bewust maken en hoe kan je dat nou doen toen kwam een moment kwam hij op de slimme gedachte dat je een behoefte die gefrustreerd is beter voelt en behoeften die bevredigd wordt een behoefte in verder voor als jij honger hebt dan voel je dat maar
gegeten hebt daar voel je dat niet meer dus een behoefte die om de verenigd is die wat je eerder bewust dan een behoefte die buffer echt is als ik naar bijvoorbeeld een behoefte aan herkenning en ik worstel dagen mee en ik wil als therapeut iemand laten voelen dat die die erkenning behoeft heeft dan moet ik hem die herkennen mond houden dus dat is wat er gebeurde dit therapeuten die gingen dan die patiënten erkenning onthouden dus dan kwam zo'n patiënten die zijn en van god ik heb vandaag is een bijzondere dag gehad dat ik een succes zus zo gehad een nauwe we
hen en dan en zijn die therapeut niet goed dat leuk voor je dan c die therapeut oh en dan de en zijn vrouw kunt u dus wat enthousiast reageren en en zei die tegen ook daar heb je kennelijk behoefte aan dit is dat heette de over de header en de der tijd heb dat dit zeggen wat gebeurt in de relatie tu de patiënt de therapeut dat werd een soort techniek om te proberen mensen te laten voelen waar ze mee worstelden mij probleem met de psychoanalyse is geweest dat het doordat het zeg je focus help die overdracht in die moest hem ontstaan daar moest je ook zo frequent komen dat
boek ontstaan en dat dat je de hele boel losmaakte van de sociale en reële context waarin de mensen deden dat is de ondergang geworden van de psychoanalyse heeft de de band verloren met de wereld waarin de mensen leefden het het liet mensen wel in die je relatie dit die therapeut patiënt relatie voelen waar ze mee worstelden maar vervolgd moeten stap gemaakt worden nou echt lever en die werd niet meer gemaakt er nagels tara dat het navelstaren frank nou misschien als laatste vraag in die overdrachten is het dan wel zo dat patiënten je ook zien een soort vaderfiguur uit dat kan
daar kwam natuurlijk plekken zijn tegen je praat alsof ze tegen hun eigen falen hebben ja en dit veld al goed kunnen en dat dat ze dan bijvoorbeeld zich herinnert zich zijn voorbeeld tegen mij u uw u vindt ook altijd dit of dat en dat vind ik dan helemaal wit dat voelt als dat gebeurt is nuttig dan kan je ze haar kinderen waar heb ik dat dan gezegd nee dat zegt u denkt dat ik dat zeg omdat dat in u ziet we hem daardoor speelt u media dat de klassieke analytische duiden in hun slag ik er kan altijd al wel helpen zeg hartstikke leuk dat je er was ik heb er met veel plezier eigen luistert omdat
het toch wat meer in kaders van waard vanuit welke begonnen ja ik spreekt als ik het nou goed grip hebt dan heb je dus die mietje ligt goed gelezen of the big to de vader los naar de shaft en tegelijkertijd dan puttend uit al die gesprekken die met mensen had een beetje meer gefrustreerd vlees aan de botten gegeven dus als mensen dit hem goed verhaal vinden dan kunnen ze de boek lezen en dan leer is nog veel meer van jou kennen dankjewel dankje graag gedaan gedaan gedaan gedaan